Weekend ze Słowem Bożym – Kościół

Temat Kościoła dosyć często pojawia się w trakcie naszych codziennych dyskusji. Nie zawsze są to dyskusje łatwe. Czasami w ich trakcie na wierzch wychodzi zredukowane wyobrażenie Kościoła, identyfikujące go wyłącznie z hierarchią, księżmi czy osobami zakonnymi. Tymczasem Kościół to rzeczywistość o wiele bardziej bogata. Będąc wspólnotą ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa, jest on dziełem Boga, który od samego początku tak prowadził historię zbawienia, by w odpowiednim momencie zgromadzić ludzkość, pogubioną i rozproszoną wskutek grzechu, wokół swojego Syna. Kościół jest przestrzenią, w której i za pomocą której, Bóg daje każdemu człowiekowi szansę zbawienia. Doświadczamy tego szczególnie w okresie wielkanocnym, gdy jako grzesznicy otwieramy się na nowe życie, które objawia Chrystus – „Zwycięzca śmierci, piekła i szatana”.

Tak pogłębiona i biblijnie ujęta prawda o Kościele będzie motywem przewodnim kolejnych rekolekcji z cyklu „Weekend ze Słowem Bożym”, które odbędą się w dniach 1-3 maja 2022 r. w domu rekolekcyjnym w Nowym Opolu pod Siedlcami. W programie rekolekcji przewidziano konferencje biblijne, wprowadzenie w modlitwę słowem Bożym, Eucharystię, możliwość spowiedzi oraz adorację Najświętszego Sakramentu. Ćwiczeniom będzie przewodniczył ks. Rafał Pietruczuk, wykładowca Pisma Świętego w siedleckim seminarium oraz moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej.

Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł. Prosimy o zabranie ze sobą Biblii, różańca i przyborów do pisania. Chęć udziału w Weekendzie można zgłosić:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

PLAN REKOLEKCJI

Niedziela, 1 maja

17:30   – Zjazd, przydzielenie pokoi

18:00   – Kolacja, kawa lub herbata

19:00   – Konferencja I

19:45   – Indywidualne spotkanie ze słowem Bożym

20:20   – Adoracja, Nabożeństwo Majowe, Apel Jasnogórski

Poniedziałek, 2 maja

8:00     – Jutrznia

8:30     – Śniadanie, kawa lub herbata

9:30     – Konferencja II

10:15   – Indywidualne spotkanie ze słowem Bożym

11:30   – Konferencja III

12:15   – Indywidualne spotkanie ze słowem Bożym

13:00   – Obiad, kawa lub herbata

15:00   – Liturgia pokutna ze spowiedzią indywidualną

17:00   – Eucharystia

18:00   – Kolacja

19:00   – Konferencja IV

19:45   – Indywidualne spotkanie ze słowem Bożym

20:20   – Adoracja, Nabożeństwo Majowe, Apel Jasnogórski

Wtorek, 3 maja

8:00     – Jutrznia

8:30     – Śniadanie, kawa lub herbata

9:30     – Konferencja V

10:15   – Indywidualne spotkanie ze słowem Bożym

11:15   – Eucharystia

12:15   – Dzielenie się rekolekcyjnym doświadczeniem słowa Bożego

13:15   – Obiad

Weekend ze Słowem Bożym – Gniew

Co słowo Boże mówi o gniewie pojawiającym się w sercu człowieka? Jak rozumieć te fragmenty Pisma Świętego, w których mowa jest o gniewie Boga? Czy rzeczywiście Bóg, który jest miłością, może się gniewać? Czy istnieje ratunek przed Bożym gniewem? Szukaniu odpowiedzi na te i wiele innych pytań będą poświęcone rekolekcje biblijne z cyklu „Weekend ze Słowem Bożym”, które odbędą się w dniach 18-20 marca 2022 r. w domu rekolekcyjnym w Siedlanowie.

W programie rekolekcji przewidziano konferencje biblijne, wprowadzenie w modlitwę słowem Bożym, Eucharystię, możliwość spowiedzi oraz adorację Najświętszego Sakramentu. Ćwiczeniom będzie przewodniczył ks. Rafał Pietruczuk, wykładowca Pisma Świętego w siedleckim seminarium oraz moderator siedleckiego Dzieła Biblijnego.

Koszt uczestnictwa wynosi 180 zł. Prosimy o zabranie ze sobą Biblii, różańca i przyborów do pisania. Chęć udziału w Weekendzie można zgłosić:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

PLAN REKOLEKCJI

Piątek, 18 marca

17:00   – Zjazd, przydzielenie pokoi

17:30   – Eucharystia

18:30   – Kolacja

19:30   – Konferencja I

20:15   – Adoracja Najświętszego Sakramentu, Apel Jasnogórski

Sobota, 19 marca

8:00     – Jutrznia

8:30     – Śniadanie

9:30     – Konferencja II

10:15   – Indywidualne spotkanie ze Słowem

11:30   – Konferencja III

12:15   – Indywidualne spotkanie ze Słowem

13:00   – Obiad

15:00   – Liturgia pokutna ze spowiedzią indywidualną

17:00   – Eucharystia

18:00   – Kolacja

19:00   – Konferencja IV

19:45   – Indywidualne spotkanie ze Słowem

20:30   – Adoracja Najświętszego Sakramentu, Apel Jasnogórski

Niedziela, 20 marca

8:00     – Jutrznia

8:30     – Śniadanie

9:30     – Konferencja V

10:15   – Indywidualne spotkanie ze Słowem

11:00   – Eucharystia

12:00   – Dzielenie się Słowem

13:00   – Obiad

Weekend ze Słowem Bożym – Dobro i zło

Czym jest dobro i zło? Skoro świat został stworzony przez Boga jako dobry, dlaczego tyle jest w nim zła? W jaki sposób Bóg reaguje na zło, zwłaszcza pojawiające się w naszym sercu? Jakimi kryteriami możemy posługiwać się na co dzień, by odrzucać zło i wybierać dobro? Szukaniu odpowiedzi na te i wiele innych pytań będą poświęcone rekolekcje biblijne z cyklu „Weekend ze Słowem Bożym”, które odbędą się w dniach 25-27 lutego 2022 r. w domu rekolekcyjnym w Nowym Opolu.

W programie rekolekcji przewidziano konferencje biblijne, wprowadzenie w modlitwę tekstami Pisma Świętego, Eucharystię, możliwość spowiedzi oraz adorację Najświętszego Sakramentu. Ćwiczeniom będzie przewodniczył ks. Rafał Pietruczuk, wykładowca Pisma Świętego w siedleckim seminarium oraz moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej.

Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł. Prosimy o zabranie ze sobą Biblii, różańca i przyborów do pisania. Chęć udziału w Weekendzie można zgłosić:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

PLAN REKOLEKCJI

Piątek, 25 lutego

17:30   – Zjazd, przydzielenie pokoi

18:00   – Kolacja, kawa lub herbata

19:00   – Konferencja I

20:00   – Indywidualne spotkanie ze Słowem

20:30   – Adoracja, Apel Jasnogórski

Sobota, 26 lutego

8:00     – Jutrznia

8:30     – Śniadanie, kawa lub herbata

9:30     – Konferencja II

10:15   – Indywidualne spotkanie ze Słowem

11:30   – Konferencja III

12:15   – Indywidualne spotkanie ze Słowem

13:00   – Obiad, kawa lub herbata

15:00   – Liturgia pokutna ze spowiedzią indywidualną

17:00   – Eucharystia

18:00   – Kolacja

19:00   – Konferencja IV

20:00   – Indywidualne spotkanie ze Słowem

20:30   – Adoracja, Apel Jasnogórski

Niedziela, 27 lutego

8:00     – Jutrznia

8:30     – Śniadanie, kawa lub herbata

9:30     – Konferencja V

10:15   – Indywidualne spotkanie ze Słowem

11:15   – Eucharystia

12:15   – Dzielenie się Słowem

13:15   – Obiad

Rekolekcje lectio divina dla kapłanów

Diecezjalne Centrum Formacji Kapłańskiej oraz Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II diecezji siedleckiej zapraszają księży diecezjalnych i zakonnych do udziału w rekolekcjach lectio divina, które odbędą się w dniach 06-10 lutego 2022 r. w Domu Rekolekcyjnym w Nowym Opolu k. Siedlec. Tym razem ćwiczenia duchowe poświęcone będą postaci proroka Eliasza.

Eliasz z Tiszbe należy do najbardziej barwnych postaci Starego Testamentu. Żył w północnym królestwie za czasów króla Achaba (VIII w. przed Chr.), kiedy to Izraelici, przede wszystkim za sprawą Izebel, pogańskiej żony władcy, zaczęli odwracać się od Boga Jedynego i kierować się ku bożkom pogańskim. Patrząc na Eliasza, z jednej strony widzimy pełnego mocy proroka, który na górze Karmel odważnie staje naprzeciw 450 proroków Baala, czy przywraca życie umarłym, z drugiej strony dostrzegamy człowieka, który przeżywa rozterki i kryzys wiary. Ta złożoność jego postaci oraz okoliczności, w których przychodzi mu realizować prorocką misję, sprawiają, że zadziwiająco wiele wspólnego z własnym życiem może znaleźć w jego historii każdy, kto został powołany, by mimo własnych słabości głosić Dobrą Nowinę we współczesnym, coraz bardziej oddalonym od Boga świecie.

Uczestnicy rekolekcji, posługując się dynamiką lectio divina, będą mogli spojrzeć na wybrane epizody z historii Eliasza, by odnaleźć w nich żywe słowo Boga, dające światło na indywidualną drogę wiary oraz realizację kapłańskiego posługiwania w Kościele. Rekolekcje poprowadzi ks. Rafał Pietruczuk, wykładowca Pisma Świętego WSD w Nowym Opolu oraz moderator Dzieła Biblijnego diecezji siedleckiej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: 502 908 476 (ks. Rafał Pietruczuk), email dzielo.siedlce@gmail.com. Księża pracujący w szkole będą mogli otrzymać stosowne zaświadczenie o uczestnictwie w rekolekcjach.

Dzień skupienia dla parafialnych grup biblijnych

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II zaprasza wszystkich uczestniczących w spotkaniach kręgów biblijnych, kręgów liturgicznych lub posługujących w zespołach liturgicznych na dzień skupienia, który odbędzie się 4 grudnia 2021 r. w domu rekolekcyjnym w Nowym Opolu.

Program dnia skupienia

9:00     – Rozpoczęcie spotkania, zawiązanie wspólnoty

9:30     – Konferencja I: „Król Dawid jako nawrócony grzesznik”

10:15   – Przerwa na kawę

10:45   – Konferencja II: „Ziemia Święta – piąta Ewangelia”

11:30   – Przygotowanie do Eucharystii

12:00   – Eucharystia

13:00   – Obiad

Szczegółowe informacje i zgłoszenia (do 2 grudnia):

– tel. 502 908 476

– email dzielo.siedlce@gmail.com