Wyróżnione

Weekend ze Słowem Bożym – Pokój

Czy pokój to jedynie brak wojny? A może pokój to ogólnie pojęty dobrobyt i brak zmartwień? Jakiego rodzaju pokój zapowiadali starotestamentalni prorocy? Czym w swej istocie jest pokój Chrystusowy? Jak zachować pokój serca pośród zabieganej i chaotycznej codzienności? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będą szukać uczestnicy rekolekcji z cyklu „Weekend ze Słowem Bożym”, które odbędą się w dniach 12-14 sierpnia 2022 r. w domu rekolekcyjnym w Siedlanowie pod Radzyniem Podlaskim.

W programie Weekendu przewidziano konferencje, wprowadzenie w modlitwę słowem Bożym, Eucharystię, możliwość spowiedzi oraz adorację Najświętszego Sakramentu. Rekolekcjom będzie przewodniczył ks. Rafał Pietruczuk, wykładowca Pisma Świętego w siedleckim seminarium oraz moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej.

Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł. Prosimy o zabranie ze sobą Biblii, różańca i przyborów do pisania. Chęć udziału w Weekendzie można zgłosić do 11 sierpnia:

PLAN REKOLEKCJI

Piątek, 12 sierpnia

16:30   – Zjazd, przydzielenie pokoi

17:30   – Eucharystia

18:30   – Kolacja

19:30   – Konferencja I

20:15   – Adoracja Najświętszego Sakramentu, Apel Jasnogórski

Sobota, 13 sierpnia

8:00     – Jutrznia

8:30     – Śniadanie

9:15     – Konferencja II

10:00   – Indywidualne spotkanie ze Słowem

11:15   – Konferencja III

12:00   – Indywidualne spotkanie ze Słowem

13:00   – Obiad

15:00   – Liturgia pokutna ze spowiedzią indywidualną

17:00   – Eucharystia

18:00   – Kolacja

18:45   – Konferencja IV

19:30   – Indywidualne spotkanie ze Słowem

20:15   – Adoracja Najświętszego Sakramentu, Apel Jasnogórski

Niedziela, 14 sierpnia

8:00     – Jutrznia

8:30     – Śniadanie

9:15     – Konferencja V

10:00   – Indywidualne spotkanie ze Słowem

11:15   – Eucharystia

12:15   – Dzielenie się Słowem

13:00   – Obiad

Weekend ze Słowem Bożym – Wojna

Co Pismo Święte mówi na temat wojny? Jak rozumieć te biblijne fragmenty, w których mowa jest o świętej wojnie prowadzanej w imię Boga? Jaka rzeczywistość duchowa kryje się za konfliktami zbrojnymi naznaczającymi dzieje poszczególnych narodów? Czy czeka nas bój czasów ostatecznych? Szukaniu odpowiedzi na te i wiele innych pytań będą poświęcone rekolekcje z cyklu „Weekend ze Słowem Bożym”, które odbędą się w dniach 22-24 lipca 2022 r. w Domu Rekolekcyjnym w Nowym Opolu pod Siedlcami.

W programie rekolekcji przewidziano konferencje biblijne, wprowadzenie w modlitwę słowem Bożym, Eucharystię, możliwość spowiedzi oraz adorację Najświętszego Sakramentu. Ćwiczeniom będzie przewodniczył ks. Rafał Pietruczuk, wykładowca Pisma Świętego w siedleckim seminarium oraz moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej.

Koszt uczestnictwa wynosi 250 zł. Prosimy o zabranie ze sobą Biblii, różańca i przyborów do pisania. Chęć udziału w Weekendzie można zgłosić do 23 lipca:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

PLAN REKOLEKCJI

Piątek, 22 lipca

17:30   – Zjazd, przydzielenie pokoi

18:00   – Kolacja, kawa lub herbata

19:00   – Konferencja I

19:45   – Indywidualne spotkanie ze słowem Bożym

20:20   – Adoracja, Apel Jasnogórski

Sobota, 23 lipca

8:00     – Jutrznia

8:30     – Śniadanie, kawa lub herbata

9:30     – Konferencja II

10:15   – Indywidualne spotkanie ze słowem Bożym

11:30   – Konferencja III

12:15   – Indywidualne spotkanie ze słowem Bożym

13:00   – Obiad, kawa lub herbata

15:00   – Liturgia pokutna ze spowiedzią indywidualną

17:00   – Eucharystia

18:00   – Kolacja

19:00   – Konferencja IV

19:45   – Indywidualne spotkanie ze słowem Bożym

20:20   – Adoracja, Apel Jasnogórski

Niedziela, 24 lipca

8:00     – Jutrznia

8:30     – Śniadanie, kawa lub herbata

9:30     – Konferencja V

10:15   – Indywidualne spotkanie ze słowem Bożym

11:15   – Eucharystia

12:15   – Dzielenie się rekolekcyjnym doświadczeniem

13:15   – Obiad

Wyróżnione

TERMINY NAJBLIŻSZYCH REKOLEKCJI

Przed nami miesiące wakacyjne, a więc i okres urlopów. A może by tak w tym roku nie tylko odpocząć fizycznie, ale i zregenerować się duchowo, na przykład uczestnicząc w rekolekcjach?

Dzieło Biblijne diecezji siedleckiej w najbliższym czasie przygotowuje następujące propozycje:

Rekolekcje z cyklu „Weekend ze Słowem Bożym”:

  • 22-24 lipca 2022 r. – Dom Rekolekcyjny w Nowym Opolu, temat: WOJNA
  • 12-14 sierpnia 2022 r. – Dom Rekolekcyjny w Siedlanowie, temat: POKÓJ

Rekolekcje w dynamice lectio divina:

  • 11-15 września 2022 r. – Dom Rekolekcyjny w Nowym Opolu, temat: DROGA WIARY ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

Szczegółowe informacje już wkrótce!

Weekend ze Słowem Bożym – Kościół

Temat Kościoła dosyć często pojawia się w trakcie naszych codziennych dyskusji. Nie zawsze są to dyskusje łatwe. Czasami w ich trakcie na wierzch wychodzi zredukowane wyobrażenie Kościoła, identyfikujące go wyłącznie z hierarchią, księżmi czy osobami zakonnymi. Tymczasem Kościół to rzeczywistość o wiele bardziej bogata. Będąc wspólnotą ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa, jest on dziełem Boga, który od samego początku tak prowadził historię zbawienia, by w odpowiednim momencie zgromadzić ludzkość, pogubioną i rozproszoną wskutek grzechu, wokół swojego Syna. Kościół jest przestrzenią, w której i za pomocą której, Bóg daje każdemu człowiekowi szansę zbawienia. Doświadczamy tego szczególnie w okresie wielkanocnym, gdy jako grzesznicy otwieramy się na nowe życie, które objawia Chrystus – „Zwycięzca śmierci, piekła i szatana”.

Tak pogłębiona i biblijnie ujęta prawda o Kościele będzie motywem przewodnim kolejnych rekolekcji z cyklu „Weekend ze Słowem Bożym”, które odbędą się w dniach 1-3 maja 2022 r. w domu rekolekcyjnym w Nowym Opolu pod Siedlcami. W programie rekolekcji przewidziano konferencje biblijne, wprowadzenie w modlitwę słowem Bożym, Eucharystię, możliwość spowiedzi oraz adorację Najświętszego Sakramentu. Ćwiczeniom będzie przewodniczył ks. Rafał Pietruczuk, wykładowca Pisma Świętego w siedleckim seminarium oraz moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej.

Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł. Prosimy o zabranie ze sobą Biblii, różańca i przyborów do pisania. Chęć udziału w Weekendzie można zgłosić:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

PLAN REKOLEKCJI

Niedziela, 1 maja

17:30   – Zjazd, przydzielenie pokoi

18:00   – Kolacja, kawa lub herbata

19:00   – Konferencja I

19:45   – Indywidualne spotkanie ze słowem Bożym

20:20   – Adoracja, Nabożeństwo Majowe, Apel Jasnogórski

Poniedziałek, 2 maja

8:00     – Jutrznia

8:30     – Śniadanie, kawa lub herbata

9:30     – Konferencja II

10:15   – Indywidualne spotkanie ze słowem Bożym

11:30   – Konferencja III

12:15   – Indywidualne spotkanie ze słowem Bożym

13:00   – Obiad, kawa lub herbata

15:00   – Liturgia pokutna ze spowiedzią indywidualną

17:00   – Eucharystia

18:00   – Kolacja

19:00   – Konferencja IV

19:45   – Indywidualne spotkanie ze słowem Bożym

20:20   – Adoracja, Nabożeństwo Majowe, Apel Jasnogórski

Wtorek, 3 maja

8:00     – Jutrznia

8:30     – Śniadanie, kawa lub herbata

9:30     – Konferencja V

10:15   – Indywidualne spotkanie ze słowem Bożym

11:15   – Eucharystia

12:15   – Dzielenie się rekolekcyjnym doświadczeniem słowa Bożego

13:15   – Obiad

Weekend ze Słowem Bożym – Gniew

Co słowo Boże mówi o gniewie pojawiającym się w sercu człowieka? Jak rozumieć te fragmenty Pisma Świętego, w których mowa jest o gniewie Boga? Czy rzeczywiście Bóg, który jest miłością, może się gniewać? Czy istnieje ratunek przed Bożym gniewem? Szukaniu odpowiedzi na te i wiele innych pytań będą poświęcone rekolekcje biblijne z cyklu „Weekend ze Słowem Bożym”, które odbędą się w dniach 18-20 marca 2022 r. w domu rekolekcyjnym w Siedlanowie.

W programie rekolekcji przewidziano konferencje biblijne, wprowadzenie w modlitwę słowem Bożym, Eucharystię, możliwość spowiedzi oraz adorację Najświętszego Sakramentu. Ćwiczeniom będzie przewodniczył ks. Rafał Pietruczuk, wykładowca Pisma Świętego w siedleckim seminarium oraz moderator siedleckiego Dzieła Biblijnego.

Koszt uczestnictwa wynosi 180 zł. Prosimy o zabranie ze sobą Biblii, różańca i przyborów do pisania. Chęć udziału w Weekendzie można zgłosić:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

PLAN REKOLEKCJI

Piątek, 18 marca

17:00   – Zjazd, przydzielenie pokoi

17:30   – Eucharystia

18:30   – Kolacja

19:30   – Konferencja I

20:15   – Adoracja Najświętszego Sakramentu, Apel Jasnogórski

Sobota, 19 marca

8:00     – Jutrznia

8:30     – Śniadanie

9:30     – Konferencja II

10:15   – Indywidualne spotkanie ze Słowem

11:30   – Konferencja III

12:15   – Indywidualne spotkanie ze Słowem

13:00   – Obiad

15:00   – Liturgia pokutna ze spowiedzią indywidualną

17:00   – Eucharystia

18:00   – Kolacja

19:00   – Konferencja IV

19:45   – Indywidualne spotkanie ze Słowem

20:30   – Adoracja Najświętszego Sakramentu, Apel Jasnogórski

Niedziela, 20 marca

8:00     – Jutrznia

8:30     – Śniadanie

9:30     – Konferencja V

10:15   – Indywidualne spotkanie ze Słowem

11:00   – Eucharystia

12:00   – Dzielenie się Słowem

13:00   – Obiad