Rekolekcje lectio divina dla kapłanów – Droga wiary św. Piotra

Diecezjalne Centrum Formacji Kapłańskiej oraz Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II zapraszają księży diecezjalnych i zakonnych do udziału w rekolekcjach lectio divina, które odbędą się w dniach 16-20 października 2022 r. w Domu Rekolekcyjnym w Nowym Opolu.

Uczestnicy ćwiczeń duchowych, posługując się dynamiką lectio divina, będą mogli spojrzeć na wybrane epizody z życia św. Piotra, by odnaleźć w nich żywe słowo Boga, dające światło na indywidualną drogę wiary oraz realizację kapłańskiego posługiwania w Kościele. Rekolekcje poprowadzi ks. Rafał Pietruczuk, wykładowca Pisma Świętego WSD w Nowym Opolu oraz moderator Dzieła Biblijnego naszej diecezji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel. 502 908 476 (ks. Rafał Pietruczuk), email dzielo.siedlce@gmail.com. Księża pracujący w szkole będą mogli otrzymać stosowne zaświadczenie o uczestnictwie w rekolekcjach.

Plan rekolekcji

Niedziela, 16 października

19:00    – Zjazd, rozdzielenie pokoi

20:00    – Konferencja – Wprowadzenie do modlitwy lectio divina

Wprowadzenie do preparatio

Apel Jasnogórski

Poniedziałek, 17 października

7:00      – EUCHARYSTIA

7:45      – Śniadanie

9:00      – Wprowadzenie do lectio

Czas lectio – czytanie i słuchanie Słowa

11:00    – Wprowadzenie do meditatio

Czas meditatio – zgłębianie Słowa

13:00    – Obiad

15:00    – Wprowadzenie do oratio

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Czas oratio – modlitwa Słowem

17:30    – Kolacja

19:00    – Wprowadzenie do contemplatio

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Czas contemplatio

21:00    – Wprowadzenie do preparatio

Apel Jasnogórski

Wtorek, 18 października

7:00      – EUCHARYSTIA

7:45      – Śniadanie

9:00      – Wprowadzenie do lectio

Czas lectio – czytanie i słuchanie Słowa

11:00    – Wprowadzenie do meditatio

Czas meditatio – zgłębianie Słowa

13:00    – Obiad

15:00    – Wprowadzenie do oratio

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Czas oratio – modlitwa Słowem

17:30    – Kolacja

19:00    – Wprowadzenie do contemplatio

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Czas contemplatio

21:00    – Wprowadzenie do preparatio

Apel Jasnogórski

Środa, 19 października

7:00      – EUCHARYSTIA

7:45      – Śniadanie

9:00      – Wprowadzenie do lectio

Czas lectio – czytanie i słuchanie Słowa

11:00    – Wprowadzenie do meditatio

Czas meditatio – zgłębianie Słowa

13:00    – Obiad

15:00    – Wprowadzenie do oratio

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Czas oratio – modlitwa Słowem

17:30    – Kolacja

19:00    – Wprowadzenie do contemplatio

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Czas contemplatio

21:00    – Wprowadzenie do preparatio

Apel Jasnogórski

Czwartek, 20 października

7:00      – EUCHARYSTIA

7:45      – Śniadanie

9:00      – Czas lectio i meditatio

11:00    – Konferencja – Lectio divina w codzienności

12:20    – Czas collatio – Dzielenie się Słowem

13:00    – Obiad

Weekend ze Słowem Bożym – Błogosławieństwo

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje z cyklu „Weekend ze Słowem Bożym”, które odbędą się w dniach 30 września – 2 października 2022 r. w domu rekolekcyjnym w Nowym Opolu.

Tym razem ćwiczenia duchowe poświęcone będą biblijnej nauce o błogosławieństwie: czym właściwie jest błogosławieństwo? na czym polega różnica między błogosławieństwem a zwykłym życzeniem komuś pomyślności? czy człowiek może błogosławić Boga? dlaczego ostatnim gestem, jaki Chrystus wykonał wobec uczniów przed wniebowstąpieniem, był gest błogosławieństwa (Łk 24,50)? co miał na myśli św. Paweł, gdy pisał do Koryntian, że gromadząc się na sprawowaniu Eucharystii, „błogosławią, kielich błogosławieństwa” (1 Kor 10,16)?

W programie rekolekcji oprócz konferencji biblijnych, przewidziano wprowadzenie w modlitwę słowem Bożym, Eucharystię, możliwość spowiedzi oraz adorację Najświętszego Sakramentu.

Ćwiczeniom będzie przewodniczył ks. Rafał Pietruczuk, wykładowca Pisma Świętego w siedleckim seminarium oraz moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej. Koszt uczestnictwa wynosi 250 zł. Prosimy o zabranie ze sobą Biblii, różańca i przyborów do pisania.

Chęć udziału w Weekendzie można zgłaszać do 29 września:

• dzwoniąc na numer 502 908 476,

• wysyłając emaila na adres dzielo.siedlce@gmail.com.

PLAN REKOLEKCJI

Piątek, 30 września

17:30   – Zjazd, przydzielenie pokoi

18:00   – Kolacja, kawa lub herbata

19:00   – Konferencja I

19:45   – Indywidualne spotkanie ze Słowem Bożym

20:20   – Adoracja, Apel Jasnogórski

Sobota, 1 października

8:00     – Jutrznia

8:30     – Śniadanie, kawa lub herbata

9:30     – Konferencja II

10:15   – Indywidualne spotkanie ze Słowem Bożym

11:30   – Konferencja III

12:15   – Indywidualne spotkanie ze Słowem Bożym

13:00   – Obiad, kawa lub herbata

15:00   – Liturgia pokutna ze spowiedzią indywidualną

17:00   – Eucharystia

18:00   – Kolacja

19:00   – Konferencja IV

19:45   – Indywidualne spotkanie ze Słowem Bożym

20:20   – Adoracja, Apel Jasnogórski

Niedziela, 2 października

8:00     – Jutrznia

8:30     – Śniadanie, kawa lub herbata

9:30     – Konferencja V

10:15   – Indywidualne spotkanie ze Słowem Bożym

11:15   – Eucharystia

12:15   – Dzielenie się rekolekcyjnym doświadczeniem

13:15   – Obiad

Weekend ze Słowem Bożym – Pokój

Czy pokój to jedynie brak wojny? A może pokój to ogólnie pojęty dobrobyt i brak zmartwień? Jakiego rodzaju pokój zapowiadali starotestamentalni prorocy? Czym w swej istocie jest pokój Chrystusowy? Jak zachować pokój serca pośród zabieganej i chaotycznej codzienności? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będą szukać uczestnicy rekolekcji z cyklu „Weekend ze Słowem Bożym”, które odbędą się w dniach 12-14 sierpnia 2022 r. w domu rekolekcyjnym w Siedlanowie pod Radzyniem Podlaskim.

W programie Weekendu przewidziano konferencje, wprowadzenie w modlitwę słowem Bożym, Eucharystię, możliwość spowiedzi oraz adorację Najświętszego Sakramentu. Rekolekcjom będzie przewodniczył ks. Rafał Pietruczuk, wykładowca Pisma Świętego w siedleckim seminarium oraz moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej.

Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł. Prosimy o zabranie ze sobą Biblii, różańca i przyborów do pisania. Chęć udziału w Weekendzie można zgłosić do 11 sierpnia:

PLAN REKOLEKCJI

Piątek, 12 sierpnia

16:30   – Zjazd, przydzielenie pokoi

17:30   – Eucharystia

18:30   – Kolacja

19:30   – Konferencja I

20:15   – Adoracja Najświętszego Sakramentu, Apel Jasnogórski

Sobota, 13 sierpnia

8:00     – Jutrznia

8:30     – Śniadanie

9:15     – Konferencja II

10:00   – Indywidualne spotkanie ze Słowem

11:15   – Konferencja III

12:00   – Indywidualne spotkanie ze Słowem

13:00   – Obiad

15:00   – Liturgia pokutna ze spowiedzią indywidualną

17:00   – Eucharystia

18:00   – Kolacja

18:45   – Konferencja IV

19:30   – Indywidualne spotkanie ze Słowem

20:15   – Adoracja Najświętszego Sakramentu, Apel Jasnogórski

Niedziela, 14 sierpnia

8:00     – Jutrznia

8:30     – Śniadanie

9:15     – Konferencja V

10:00   – Indywidualne spotkanie ze Słowem

11:15   – Eucharystia

12:15   – Dzielenie się Słowem

13:00   – Obiad

Weekend ze Słowem Bożym – Wojna

Co Pismo Święte mówi na temat wojny? Jak rozumieć te biblijne fragmenty, w których mowa jest o świętej wojnie prowadzanej w imię Boga? Jaka rzeczywistość duchowa kryje się za konfliktami zbrojnymi naznaczającymi dzieje poszczególnych narodów? Czy czeka nas bój czasów ostatecznych? Szukaniu odpowiedzi na te i wiele innych pytań będą poświęcone rekolekcje z cyklu „Weekend ze Słowem Bożym”, które odbędą się w dniach 22-24 lipca 2022 r. w Domu Rekolekcyjnym w Nowym Opolu pod Siedlcami.

W programie rekolekcji przewidziano konferencje biblijne, wprowadzenie w modlitwę słowem Bożym, Eucharystię, możliwość spowiedzi oraz adorację Najświętszego Sakramentu. Ćwiczeniom będzie przewodniczył ks. Rafał Pietruczuk, wykładowca Pisma Świętego w siedleckim seminarium oraz moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej.

Koszt uczestnictwa wynosi 250 zł. Prosimy o zabranie ze sobą Biblii, różańca i przyborów do pisania. Chęć udziału w Weekendzie można zgłosić do 23 lipca:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

PLAN REKOLEKCJI

Piątek, 22 lipca

17:30   – Zjazd, przydzielenie pokoi

18:00   – Kolacja, kawa lub herbata

19:00   – Konferencja I

19:45   – Indywidualne spotkanie ze słowem Bożym

20:20   – Adoracja, Apel Jasnogórski

Sobota, 23 lipca

8:00     – Jutrznia

8:30     – Śniadanie, kawa lub herbata

9:30     – Konferencja II

10:15   – Indywidualne spotkanie ze słowem Bożym

11:30   – Konferencja III

12:15   – Indywidualne spotkanie ze słowem Bożym

13:00   – Obiad, kawa lub herbata

15:00   – Liturgia pokutna ze spowiedzią indywidualną

17:00   – Eucharystia

18:00   – Kolacja

19:00   – Konferencja IV

19:45   – Indywidualne spotkanie ze słowem Bożym

20:20   – Adoracja, Apel Jasnogórski

Niedziela, 24 lipca

8:00     – Jutrznia

8:30     – Śniadanie, kawa lub herbata

9:30     – Konferencja V

10:15   – Indywidualne spotkanie ze słowem Bożym

11:15   – Eucharystia

12:15   – Dzielenie się rekolekcyjnym doświadczeniem

13:15   – Obiad

TERMINY NAJBLIŻSZYCH REKOLEKCJI

Przed nami miesiące wakacyjne, a więc i okres urlopów. A może by tak w tym roku nie tylko odpocząć fizycznie, ale i zregenerować się duchowo, na przykład uczestnicząc w rekolekcjach?

Dzieło Biblijne diecezji siedleckiej w najbliższym czasie przygotowuje następujące propozycje:

Rekolekcje z cyklu „Weekend ze Słowem Bożym”:

  • 22-24 lipca 2022 r. – Dom Rekolekcyjny w Nowym Opolu, temat: WOJNA
  • 12-14 sierpnia 2022 r. – Dom Rekolekcyjny w Siedlanowie, temat: POKÓJ

Rekolekcje w dynamice lectio divina:

  • 11-15 września 2022 r. – Dom Rekolekcyjny w Nowym Opolu, temat: DROGA WIARY ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

Szczegółowe informacje już wkrótce!