Weekend ze Słowem Bożym – Kościół

Temat Kościoła dosyć często pojawia się w trakcie naszych codziennych dyskusji. Nie zawsze są to dyskusje łatwe. Czasami w ich trakcie na wierzch wychodzi zredukowane wyobrażenie Kościoła, identyfikujące go wyłącznie z hierarchią, księżmi czy osobami zakonnymi. Tymczasem Kościół to rzeczywistość o wiele bardziej bogata. Będąc wspólnotą ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa, jest on dziełem Boga, który od samego początku tak prowadził historię zbawienia, by w odpowiednim momencie zgromadzić ludzkość, pogubioną i rozproszoną wskutek grzechu, wokół swojego Syna. Kościół jest przestrzenią, w której i za pomocą której, Bóg daje każdemu człowiekowi szansę zbawienia. Doświadczamy tego szczególnie w okresie wielkanocnym, gdy jako grzesznicy otwieramy się na nowe życie, które objawia Chrystus – „Zwycięzca śmierci, piekła i szatana”.

Tak pogłębiona i biblijnie ujęta prawda o Kościele będzie motywem przewodnim kolejnych rekolekcji z cyklu „Weekend ze Słowem Bożym”, które odbędą się w dniach 1-3 maja 2022 r. w domu rekolekcyjnym w Nowym Opolu pod Siedlcami. W programie rekolekcji przewidziano konferencje biblijne, wprowadzenie w modlitwę słowem Bożym, Eucharystię, możliwość spowiedzi oraz adorację Najświętszego Sakramentu. Ćwiczeniom będzie przewodniczył ks. Rafał Pietruczuk, wykładowca Pisma Świętego w siedleckim seminarium oraz moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej.

Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł. Prosimy o zabranie ze sobą Biblii, różańca i przyborów do pisania. Chęć udziału w Weekendzie można zgłosić:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

PLAN REKOLEKCJI

Niedziela, 1 maja

17:30   – Zjazd, przydzielenie pokoi

18:00   – Kolacja, kawa lub herbata

19:00   – Konferencja I

19:45   – Indywidualne spotkanie ze słowem Bożym

20:20   – Adoracja, Nabożeństwo Majowe, Apel Jasnogórski

Poniedziałek, 2 maja

8:00     – Jutrznia

8:30     – Śniadanie, kawa lub herbata

9:30     – Konferencja II

10:15   – Indywidualne spotkanie ze słowem Bożym

11:30   – Konferencja III

12:15   – Indywidualne spotkanie ze słowem Bożym

13:00   – Obiad, kawa lub herbata

15:00   – Liturgia pokutna ze spowiedzią indywidualną

17:00   – Eucharystia

18:00   – Kolacja

19:00   – Konferencja IV

19:45   – Indywidualne spotkanie ze słowem Bożym

20:20   – Adoracja, Nabożeństwo Majowe, Apel Jasnogórski

Wtorek, 3 maja

8:00     – Jutrznia

8:30     – Śniadanie, kawa lub herbata

9:30     – Konferencja V

10:15   – Indywidualne spotkanie ze słowem Bożym

11:15   – Eucharystia

12:15   – Dzielenie się rekolekcyjnym doświadczeniem słowa Bożego

13:15   – Obiad