Weekend ze Słowem Bożym – Człowiek

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej serdecznie zaprasza na rekolekcje biblijne z cyklu „Weekend ze Słowem Bożym”, które odbędą się w dniach 16-18 lipca 2021 r. w domu rekolekcyjnym w Nowym Opolu pod Siedlcami. Tym razem ćwiczenia duchowe będą poświęcone biblijnemu obrazowi człowieka.

Żyjąc we współczesnym świecie, jesteśmy świadkami niesamowitego postępu w wielu dziedzinach wiedzy. Dzięki wysiłkom naukowców możemy coraz dokładniej opisać otaczającą nas rzeczywistość, zarówno na poziomie subatomowym, jak i w wymiarze kosmicznym. Na co dzień korzystamy z wielu technicznych udogodnień, o których nawet nie marzyły poprzednie pokolenia. W przeciągu kilku sekund jesteśmy w stanie porozumieć się z osobami mieszkającymi po drugiej stronie globu. Ów rozwój paradoksalnie nie zawsze sprzyja poznaniu szczególnej tajemnicy, jaką jest tajemnica człowieka. Mimo niekwestionowanych osiągnieć współczesnej cywilizacji coraz trudniej jest nam odpowiedzieć na fundamentalne pytania dotyczące nas samych: kim jesteśmy? dlaczego istniejemy? jaki jest sens i cel naszej egzystencji?

Uczestnicy „Weekendu ze Słowem Bożym” będą mogli podjąć próbę znalezienia odpowiedzi na powyższe pytania, słuchając biblijnych konferencji oraz rozważając wybrane fragmenty Pisma Świętego. W programie rekolekcji zapewniona jest codzienna Eucharystia i możliwość spowiedzi świętej. Ćwiczeniom będzie przewodniczył ks. Rafał Pietruczuk, wykładowca Pisma Świętego w siedleckim seminarium oraz moderator diecezjalnego Dzieła Biblijnego.

Chęć uczestnictwa można zgłosić dzwoniąc pod numer 502 908 476 lub wysyłając emaila na adres dzielo.siedlce@gmail.com. Koszt – 200 zł. Prosimy o zabranie ze sobą Biblii, różańca i przyborów do pisania.

Rekolekcje będą odbywać się z zachowaniem aktualnych zasad reżimu sanitarnego.

Plan rekolekcji

Piątek, 16 lipca

17:00   – Zjazd, przydzielenie pokoi

17:30   – Eucharystia

18:30   – Kolacja, kawa lub herbata

19:30   – Konferencja I

20:15   – Adoracja Najświętszego Sakramentu, Apel Jasnogórski

Sobota, 17 lipca

8:00 – Jutrznia

8:30 – Śniadanie, kawa lub herbata

9:15 – Konferencja II

9:45 – Indywidualne spotkanie ze Słowem

11:15 – Konferencja III

11.45 – Indywidualne spotkanie ze Słowem

13:00 – Obiad, kawa lub herbata

15:00 – Liturgia pokutna ze spowiedzią indywidualną

17:00 – Eucharystia

17:45 – Kolacja

19:00 – Konferencja IV

19:30 – Indywidualne spotkanie ze Słowem

20:15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, Apel Jasnogórski

Niedziela, 18 lipca

8:00 – Jutrznia

8:30 – Śniadanie, kawa lub herbata

9:15 – Konferencja V

9:45 – Indywidualne spotkanie ze Słowem

11:00 – Eucharystia

12:00 – Dzielenie się Słowem

13:15 – Obiad