XIII Tydzień Biblijny – materiały katechetyczne

Drodzy Katecheci!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z propozycjami katechez na XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Materiały odpowiadające różnym poziomom nauczania dostępne są pod następującymi linkami:

  • I-III klasa szkoły podstawowej „Eucharystia – prawdziwy chleb z nieba”:

https://drive.google.com/file/d/1adbum57kTIPO-h7k7jp6XyTbv15KI9UW/view?usp=sharing

  • IV-VIII klasa szkoły podstawowej „Po co nam Msza Święta?”:

https://drive.google.com/file/d/1CGaRi46KHcayl9ZST7RxxpLBv6N1Vx2I/view?usp=sharing

  • Katecheza ponadpodstawowa: „Prawdziwy chleb od Ojca (J 6,53-56)”:

https://drive.google.com/file/d/1o_U6nzHm3k0Xu-pTY6hj1WtBIE78vgGr/view?usp=sharing