Rekolekcje lectio divina dla księży

Diecezjalne Centrum Formacji Kapłańskiej oraz Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II zapraszają księży diecezjalnych i zakonnych do udziału w rekolekcjach lectio divina, które odbędą się w dniach 17-21 października 2021 r. w Domu Rekolekcyjnym w Nowym Opolu. Tym razem ćwiczenia duchowe poświęcone będą postaci króla Dawida.

Uczestnicy rekolekcji będą mogli zapoznać się z duchową głębią wybranych epizodów z dziejów owego biblijnego bohatera, niepozornego i pogardzanego pasterza owiec, który na mocy Bożego wybrania stał się królem Izraela. Historia Dawida stanowi klasyczny przykład wybrania osoby z pozoru mało znaczącej, bez wielkich możliwości, wobec której Bóg dokonuje wielkich rzeczy. Jest to jednocześnie historia wiary, w której Boży wybór przeplata się z ludzką słabością. Syn Jessego z Betlejem z jednej strony całkowicie ufa Bożej mocy, dzięki czemu jest w stanie pokonać Goliata i stawiać czoła nienawiści ze strony Saula, a następnie mężnie prowadzić Izraelitów do zwycięstwa nad wrogimi narodami. Z drugiej strony doświadcza własnej słabości, gdy już jako władca zasiadający na tronie w Jerozolimie poddaje się pokusie, sprowadzając do pałacu Batszebę, żonę wiernego żołnierza, Uriasza Hittyty.

Posługując się dynamiką lectio divina, rekolektanci spojrzą przez pryzmat historii króla Dawida na własną drogę wiary i realizację kapłańskiego posługiwania w Kościele. Rekolekcjom będzie przewodniczył ks. Rafał Pietruczuk, wykładowca WSD w Nowym Opolu oraz moderator Dzieła Biblijnego diecezji siedleckiej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel. 502 908 476, email dzielo.siedlce@gmail.com.

Księża pracujący w szkole będą mogli otrzymać stosowne zaświadczenie o uczestnictwie w rekolekcjach.

Plan rekolekcji: https://drive.google.com/file/d/15u7YlHrfAVmllrgmLjUcbgNb4qlNJzwq/view?usp=sharing