Weekend ze Słowem Bożym – Nadzieja

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej serdecznie zaprasza młodzież i dorosłych na kolejną edycję rekolekcji biblijnych „Weekend ze Słowem Bożym”, które odbędą się w dniach 12-14 marca 2021 r. w domu rekolekcyjnym w Nowym Opolu pod Siedlcami. Podobnie jak w przypadku ubiegłorocznej edycji, ćwiczenia duchowe będą poświęcone wybranemu tematowi biblijnemu. Tym razem będzie to NADZIEJA.

Pismo Święte od pierwszych swych stronnic ukazuje człowieka, który doświadczając konsekwencji grzechu pierworodnego i swoich własnych grzechów, jest stałym adresatem Bożej obietnicy zbawienia. Nadzieja na wypełnienie się tej obietnicy charakteryzuje bohaterów biblijnej historii zbawienia i ostatecznie swoją realizację osiąga w osobie Syna Bożego. To właśnie Jezus Chrystus poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie zniszczył przepaść dzielącą trawioną grzechem ludzkość od Boga, dając możliwość odmiany ludzkiego losu i wiecznej szczęśliwości w niebie. Dlatego św. Piotr w swoim pierwszym liście może wychwalać Boga słowami: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie” (1 P 1,3-4).

Uczestnicy Weekendu ze Słowem Bożym, słuchając biblijnych konferencji oraz rozważając wybrane fragmenty Pisma Świętego, będą mogli zgłębić temat chrześcijańskiej nadziei i ponownie odkryć, że ich życie, jak bardzo by nie było zagmatwane i trudne, zmierza ku wypełnieniu się Bożej obietnicy zbawienia. W programie rekolekcji zapewniona jest codzienna Eucharystia i możliwość spowiedzi świętej. Ćwiczeniom będzie przewodniczył ks. Rafał Pietruczuk, wykładowca Pisma Świętego w siedleckim seminarium oraz moderator diecezjalnego Dzieła Biblijnego. Koszt uczestnictwa – 200 zł. Prosimy o zabranie ze sobą Pisma Świętego, różańca i przyborów do pisania.

Zapisy:

 • email: dzielo.siedlce@gmail.com
 • tel.: 502 908 476

Ze względu na pandemię koronawirusa rekolekcje będę odbywać się w reżimie sanitarnym (patrz poniżej „Zasady sanitarne obowiązujące w trakcie rekolekcji w okresie pandemii”).

Weekend ze Słowem Bożym

Temat: Nadzieja

Piątek, 12 marca

17:00   – Zjazd, przydzielenie pokoi

17:30   – Eucharystia

18:30   – Kolacja, kawa lub herbata

19:15   – Konferencja I

20:00   – Adoracja Najświętszego Sakramentu, Apel Jasnogórski

Sobota, 13 marca

8:00 – Jutrznia

8:30 – Śniadanie, kawa lub herbata

9:00 – Konferencja II

9:45 – Indywidualne spotkanie ze Słowem

11:00 – Konferencja III

11.45 – Indywidualne spotkanie ze Słowem

13:00 – Obiad, kawa lub herbata

15:00 – Liturgia pokutna ze spowiedzią indywidualną

16:45 – Eucharystia

17:45 – Kolacja

19:00 – Konferencja IV

19:45 – Indywidualne spotkanie ze Słowem

20:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, Apel Jasnogórski

Niedziela, 14 marca

8:00 – Jutrznia

8:30 – Śniadanie, kawa lub herbata

9:00 – Konferencja V

9:45 – Indywidualne spotkanie ze Słowem

11:00 – Eucharystia

12:00 – Dzielenie się Słowem

13:15 – Obiad

Zasadny sanitarne obowiązujące w trakcie rekolekcji w okresie pandemii

 1. Na rekolekcje przyjmujemy tylko osoby zdrowe (nie mające takich symptomów choroby jak podwyższona temperatura ciała, osłabienie, katar, kaszel). W razie stwierdzenia symptomów chorobowych w dniach bezpośrednio poprzedzających przyjazd prosimy o niezwłoczne poinformowanie organizatorów, tak, aby można było przyjąć na to miejsce inną osobę (liczba miejsc jest ograniczona).
 2. Każdy uczestnik rekolekcji będzie mieszkał sam w pokoju. Wyjątkiem są małżeństwa, o ile zechcą skorzystać z takiej formy zakwaterowania jak wspólny pokój.
 3. Podczas korzystania z miejsc wspólnych na terenie domu rekolekcyjnego (wewnątrz budynku) wszyscy zobowiązani są do:
  • zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczek ochronnych lub części garderoby (także zakrywania łokciem ust w przypadku kaszlu);
  • zachowania w miarę możliwości odstępu ok. 1,5 metra od siebie;
  • częstej dezynfekcji rąk w miejscach do tego wyznaczonych;
  • zgłaszania prowadzącym rekolekcje symptomów pogorszenia się stanu zdrowia (podwyższona temperatura ciała, osłabienie, katar, kaszel).
 4. Prosimy o przywiezienie ze sobą niezbędnej ilości maseczek ochronnych potrzebnych na cały okres trwania rekolekcji.
 5. W miejscach dostępnych dla rekolektantów znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 6. Regularnie dezynfekujemy powierzchnie dotykowe.
 7. Toalety wspólne będą zamknięte (prosimy o korzystanie z toalet w swoich pokojach).
 8. Pokoje przed przyjazdem gości są dokładnie posprzątane, a wszystkie powierzchnie dotykowe i łazienki zdezynfekowane. Są one również gruntownie wietrzone.
 9. Pomieszczenia wspólne są regularnie wietrzone i dezynfekowane.
 10. Pracownicy domu rekolekcyjnego zostali odpowiednio przeszkoleni do funkcjonowania w warunkach reżimu sanitarnego i będą przestrzegali zasad bezpieczeństwa.
 11. W trakcie zakwaterowania uczestnicy rekolekcji otrzymają prośbę o zaakceptowanie „Zasad” oraz wypełnienie oświadczenia o braku symptomów choroby COVID-19 jak również o świadomości ryzyka możliwego zakażenia w podróży na rekolekcje, w trakcie ich trwania lub w podróży powrotnej oraz wiążących się z tym konsekwencji (kwarantanna, itp.).